Wie zijn wij?
Stichting Middelbusker-Stevens
1. Naam van de stichting: Middelbusker-Stevens Stichting Opgericht op 29 juli 1987 door mevrouw H.M. Middelbusker-Stevens 2. Doel van de stichting: Werkzaam te zijn op kerkelijk en charitatief terrein,  meer in het bijzonder ten behoeve van missie en/of gezondheidszorg. Waarbij onderwijs in ontwikkelingslanden als belangrijk doel is gesteld. 3. Fiscaalnummer:   8152.69.663 4. Contactgegevens:   st.stemi@gmail.com 5. Bestuur: de heer Mr D. van der Veen, voorzitter/secretaris   de heer G.M. Hooreman, penningmeester mevrouw M.M. Wilken-Duivenvoorden, lid mevrouw I.J.M. Bommerson-van Raak, lid 6. Beleid: Het beleid is gericht om initiatieven van personen en stichtingen hetzij periodiek, hetzij eenmalig financieel te ondersteunen bij hun werkzaamheden, mits deze werkzaamheden zich binnen de doelstelling van de Stichting bevinden. 7. Beloning bestuur: Het bestuur ontvangt geen beloning. De vergoeding voor gemaakte kosten bedraagt €250,- per jaar.